2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni - Gazi Eğitim Fakültesi
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ TÖRENİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

 

26 Ekim 2016 tarihinde Gazi Eğitim Fakültesi tarafından Gazi Konser Salonu’nda 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni düzenlenmiştir. Törene Gazi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. İbrahim USLAN, Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Suna Timur AĞILDERE, fakültelerimizin dekanları ve dekan yardımcıları, enstitü müdürleri, öğretim elemanları ve öğrenciler katılmıştır.

Program, Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ile Türk büyükleri için saygı duruşu ve sonrasında Doç. Dr. Günay AKGÜN yönetimindeki Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrenci korosu eşliğinde okunan İstiklal Marşı ile başlamıştır. Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Şebnem ORHAN, Yrd. Doç. Dr. Selçuk BİLGİN ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası emekli viyolonsel sanatçısı Şinasi ÇİLDEN kısa bir müzik dinletisi sunmuşlardır. Ardından Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan İPEK YOLU MÜZİK TOPLULUĞU tarafından Türk müziği ezgilerinden oluşan bir dinleti sunulmuştur.

Gazi Eğitim Fakültesinin tarihçesinin anlatıldığı belgesel gösterimiyle salonda duygusal anlar yaşanmış ve Gazi’nin köklü bir çınar olduğu bir kez daha hissedilmiştir. 

 

 

Belgesel sunumunun arkasından ilk olarak Gazi Eğitim Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Rabia SARIKAYA konuşma yapmıştır.

Prof. Dr. Rabia SARIKAYA’nın konuşması:

Sayın rektörüm,  sayın rektör yardımcım, sayın dekanlarım, kıymetli meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler;

Fakültemizin 2016-2017 akademik yılı açılış törenine hoş geldiniz. Az önce belgeselde de izlediğimiz Gazi Eğitim Fakültesi, kökleri 1926’ ya dayanan ve 90 yıllık bir geçmişi olan, Türk Milli Eğitim Sistemine yetiştirdiği öğretmenlerle yön veren ulu bir çınardır.  Kuruluşundan bu güne öğretmen yetiştirme denilince ilk akla gelen fakültemiz alanında yetkin 333 öğretim üyesiyle toplam 491 akademik personele ve 6924 öğrenciye sahiptir.  Yüksek Öğretim Yürütme Kurulunun 15 Haziran 2016 tarihli toplantısına istinaden fakültemiz yeniden yapılandırılmış olup 8 bölüm ve 26 Anabilim dalı ile eğitime devam etmektedir.

Sayın rektörüm değerli misafirler,

Açılış törenlerinin fakültelerde yapılanları ve yapılmak istenenleri, bunların arka planlarındaki düşünceleri paylaşmak için bir fırsat niteliği taşıdığını düşünüyorum. Bu nedenle müsaadenizle fazla zamanınızı almadan göreve başladığım 27 Temmuz 2016 tarihinden bu yana Fakültemizde tespitlerimizi, gerçekleştirdiklerimizi ve gerçekleştirmek istediğimiz projelerimizi kısaca arz etmek istiyorum.

Göreve başladığımızda ilk olarak eğitim ortamlarımızın fiziki ve teknolojik donanımla ilgili eksikliklerini gidermeye çalıştık. Dersliklerimizdeki tüm bilgisayarları ve projeksiyonları elden geçirdik ve birçoğunu yenilendik. Yeni toplantı salonları, sınıf ve bilgisayar odaları oluşturduk. Dersliklerimizin boyanmasını sağlayarak yeni akademik yıla hazır hale getirdik.  Buna rağmen Bosna ve Hersek binalarımızda teknik altyapıyla ilgili daha birçok eksiklikler bulunmaktadır. Ancak şimdiye kadar karşılaştığımız tüm problemlerimiz üst yönetimimizin desteği ve fakülte personelimizin özverili çalışmaları ile çözülmeye çalışıldı ve çalışılıyor. Özellikle bu konudaki desteklerinden ötürü başta sayın rektörümüz olmak üzere üst yönetime ve fakülte çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca yaşadığımız sıkıntılı süreçte bizlere gösterdikleri anlayış ve dayanışmadan dolayı siz değerli öğretim üyelerimize de teşekkür ederim.

Sayın rektörüm, saygıdeğer meslektaşlarım fakülte dergimizle ilgili olarak da bazı değişiklikler yaptık. Fakülte dergimizin Editör ve Yayın Kurulunu tamamen yeniledik. Her biri farklı disiplinlerde çalışan, akademik performansları yüksek 10 hocamızı alan editörü olarak belirledik. Dergimizin yayın kuruluna ise 10 yılın üzerinde kıdeme sahip alanın uzmanı profesör hocalarımızı aldık. Genç hocalarımızın enerjisi ve kıdemli hocalarımızın tecrübesiyle Fakülte Dergimizi Uluslararası indekslerde taranır hale getirmeyi ve kalitesini artırmayı hedefliyoruz.  Ayrıca Fakültemizde okutulan ders kitabı, yardımcı ders kitabı, teksir vb. ders materyallerinin bilimsel içerik, dil anlatım, görsel tasarım ve yasal mevzuata uygunluk açılarından incelenmesini sağlamak üzere 9 farklı disiplinde ve alanlarında uzman öğretim üyelerimizden oluşan bir yayın komisyonu oluşturduk. Böylece fakültemizde okutulan ders materyallerinin kalitesinin artırılmasını hedefliyoruz.

Sayın Rektörüm değerli katılımcılar

Fakültemizde Sosyal ve Bilimsel Etkinlikleri organize etmek üzere Eğitim Bilimleri Enstitüsünün de işbirliği ile “Sosyal ve Bilimsel Etkinlikler Komisyonu” kurduk. Komisyonumuzda Okul öncesi, Resim, Müzik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler gibi farklı disiplinlerden öğretim üyelerimizi bir araya getirdik. Komisyonumuz aylık periyotlar halinde öğrencilerimizin, araştırma görevlilerimizin ve öğretim üyelerimizin isteklerini de dikkate alarak Sosyal ve bilimsel içerikli paneller, çalıştaylar, toplantılar, kurslar ve seminerler gibi faaliyetler düzenleyecektir. Böylece fakültemizdeki akademik faaliyetlerin artırılmasını hedefliyoruz.

Sayın Rektörüm,

Gazi Eğitim Fakültesi bünyesinde 84 öğretim üyesi kadro bekliyor. İki Profesör ve üç doçent hocamıza toplamda beş kadromuz çıktı. Bu öğretim üyelerimiz için bir motivasyon kaynağı oldu. Ayrıca kadro ilanında dekanlıklardan gönderilen hakkediş sırasının gözetilmesi de sizlere olan saygı ve güvenimizi bir kat daha artırdı. Bu nedenle öğretim üyelerimiz adına sizlere tekrar teşekkür ediyorum.

Sayın Rektörüm,

Dekanlık olarak yaptığımız tüm çalışmalarda daha çok meslektaşımızın fikirlerine başvurarak kararlara ve sürece katılmalarına olanak sağlıyoruz. Çünkü tüm paydaşları karar alma sürecine dahil etmeden, çözümün parçası haline getirmeden, doğru, kalıcı ve köklü çözümler üretilemeyeceğini biliyoruz. Ortak problemlerin çözümünde toplumsal katkı, hakkaniyet, liyakat, aidiyet birlik-beraberlik ve güven gibi değerlerimize dayanarak kararlarımızı objektif ve hesap verilebilir şekilde almaya çalışıyoruz.

Akademik, idari personellerimiz ve öğrencilerimizle Fakültemizin büyük bir aile olduğuna inanıyor; akademik disiplinin yanında nezaket, saygı ve iletişimin problemlerin çözümünde temel anahtar olduğunu düşünüyoruz.

Sayın Rektörüm süreç içinde söylediğiniz gibi iyi niyet ve samimiyetle çıktığımız yolda iyi niyet ve samimiyetle çalışmaya devam ediyoruz.

Saygıdeğer meslektaşlarım,

Ülkemiz 15 Temmuz gecesi büyük bir facianın eşiğinden döndü. Doğrudan milli varlığımıza ve anayasal düzene yapılan bu hain saldırıyı milli birlik ve beraberlik içinde çok şükür atlattık. Ancak bu süreçte 241 şehit verdik. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. “Mithat Cemal Kuntay on beş yılı karşılarken şiirinde Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır” mısralarıyla bayrak ve vatanı en güzel şekilde tanımlamıştır. Buradan hareketle fakültemizde gerek 15 Temmuz gecesi gerekse diğer terör saldırılarında şehit olan öğretmenlerimiz için Resim Anabilim dalı başkanlığımızın katkılarıyla Hersek binamızın girişinde ve Resim Anabilim dalında birer köşe hazırladık.

Amacımız öğrencilerimizin milli birliğimizin devamı, bayrağımızın ilelebet dalgalanması ve vatanımızın korunması için canlarını feda eden şehitlerimizi tanıması ve unutmaması.  Böylelikle belki şehitlerimize olan vefa borcumuzu bir nebze olsun ödemiş oluruz.

Sayın Rektörüm değerli meslektaşlarım,

15 Temmuz gecesi bizlere eğitimin bir ülkenin istikbalinde ne kadar önemli olduğunu bir daha göstermiştir. Zira bu ülkede yetişen ancak fikri, vicdanı ve irfanı birilerinin esiri olan bireylerin vatanın bütünlüğüne nasıl kastettiklerini maalesef görmüş olduk. Bu acı tecrübe bize sadece akademik başarıya endeksli bir eğitim anlayışı değil, karakter, şahsiyet ve değerler odaklı bir eğitim anlayışını benimsememiz gerektiğini göstermiş oldu.  Eğitim Fakültesi olarak bizlere düşen sorumluluk ise fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, vatanperver öğretmenler ve nesiller yetiştirmektir.

Sevgili öğretmen adayları konuşmamdaki son sözlerimi sizlere söylemek istiyorum. Ülkemiz, aileleriniz ve bizler sizlerden şevk ve heyecanla çalışmanızı, milli ve manevi değerlerimizi korumanızı, toplumsal ve sosyal sorumluluk bilinci taşımanızı bekliyoruz. Ülkemizin geleceğini ve tarihini sizler oluşturacaksınız. Unutmayınız ki sizler memleketimizin geleceğinizi yoğuracak irfan ordularısınız.

Saygıdeğer misafirler konuşmamı burada nihayetlendirirken beni dinlerken gösterdiğiniz sabır için sizlere, fakültemizin bugünlere gelmesinde emeği geçen öğretim üyelerine, dekanlara, dekan yardımcılarına ve idari personeline teşekkür ediyorum. 2016-2017 akademik yılının ülkemize, üniversitemize, fakültemize ve siz değerli öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyor ve saygılarımı sunuyorum.

 

 

Gazi Eğitim Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Rabia SARIKAYA’nın konuşmasının ardından Gazi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. İbrahim USLAN konuşmasında “Gazi Eğitim Fakültesi; bir markadır ve öğretmen yetiştirmede ülkemizin öncü ve önder bir eğitim kurumudur. Hem nicelik hem nitelik olarak böyle bir kurumda öğrenim gördüğünüz için çok şanslısınız.  Fakültenizde bilimsel temel ilkelerin ışığında kaliteli bir eğitim programının desteği ile güçlü bir akademik kadro tarafından eğitiliyorsunuz. Böylece analitik düşünebilen, takım ruhuna sahip, sistematik ve planlı çalışabilen, kişiliğine, bilgi ve becerisine güvenen gençler olarak yetişiyorsunuz” demiştir. Konuşmanın akabinde rektörümüz öğretim üyeleri ve öğrencilerin sorularını kabul etmiştir.

Törende, Gazi Eğitim Fakültesini derece ile kazanan öğrencilere hediye takdim edilmiştir. Ayrıca, 2013 yılında doçent unvanı almış öğretim üyeleri için cübbe giydirme töreni yapılmıştır. Program başarılı bir eğitim öğretim yılı dilekleriyle sona ermiştir.