Bilgisayar I - Gazi Eğitim Fakültesi
Bilgisayar I

Dersin YÖK Kur Tanımı :

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

Derse ait ayrıntılı ECTS formu:

Bilgisayar_1_ECTS (*)

Elektronik Kaynaklar :

:: Word Çalışma Yaprakları (14 Adet)

:: Excel Çalışma Yaprakları (36 Adet)

:: Temel Bilgisayar Sunusu - Tarihçe

:: Temel Bilgisayar Sunusu - Genel Donanım

:: Temel Bilgisayar Sunusu - İnternet

:: Temel Bilgisayar Sunusu - Ağ Donanımları

:: Temel Bilgisayar Sunusu - DVD Nedir?

:: Temel Bilgisayar Dokümanı - Bilgisayarların Tarihsel Gelişimi (pdf)

:: PowerPoint - Proje Değerlendirme Formu (pdf)

(*) AKTS/ECTS formlarında yer alan değerlendirme ölçütleri ve ağırlıkları tavsiye niteliğinde olup, dersi veren öğretim elemanı tarafından farklı şekilde uygulanabilir.