Kamu Hizmet Standartları Tablosu - Gazi Eğitim Fakültesi
Kamu Hizmet Standartları Tablosu

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

 (EN GEÇ)

 

1

İlk kayıt

1. LYS sonuç belgesi

1 gün

 

2. Kayıt formu 

 Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (https://ogrenci.gazi.edu.tr/) ile Fakültemiz (http://www.gef.gazi.edu.tr/) web sitesi Duyurularında belirtilen tarihler

 

3. Diploma / veya son 3 ay tarihli mezuniyet belgesi aslı

 

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi

 

5. 6 adet vesikalık fotoğraf

 

6. Askerlik belgesi veya kişisel beyan 

 

7. Öğrenci Katkı Payı Dekontu

 

2

Kayıt Yenileme

Öğrenci Katkı Payını yatırdıktan sonra elektronik ortamda öğrencinin bireysel başvurusu ile (öğrenci bilgi sistemi https://ogrenci.gazi.edu.tr/) yapılmaktadır. Danışman onayı.

Akademik takvimde belirtilen tarihler

 

3

Kayıt Yenileme (Mazeret)

1. Dilekçe

Akademik takvimde belirtilen tarihler

 

2. Mazeret belgesi

 

4

Ders Muafiyeti

1. Ders muafiyet talep

1 hafta

 

1. Not dökümü (Transkript)

 

2. Ders içerikleri

 

5

Ara Sınıflar Ders Kaydı

Elektronik ortamda (öğrenci bilgi sistemi https://ogrenci.gazi.edu.tr/) yapılmaktadır.

Akademik takvimde belirtilen tarihler

 

6

Ders Ekleme - Silme

Elektronik ortamda öğrencinin bireysel başvurusu ile (öğrenci bilgi sistemi https://ogrenci.gazi.edu.tr/) yapılmaktadır. Danışman onayı

Akademik takvimde belirtilen tarihler

 

7

Öğrenci Belgesi

Fakülte Öğrenci İşleri Birimi tarafından sözlü başvuru karşılığında verilmektedir.

Anında

 

8

Not Durum Belgesi (Transkript)

Fakülte Öğrenci İşleri Birimi tarafından sözlü başvuru karşılığında verilmektedir.

Anında

 

9

Askerlik Tecil İşlemleri

Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılmaktadır.

Dönem Başlarında

 

10

Öğrenci Hasta Sevk İşlemleri

Ailesi ve kendisi hiçbir SGK bağlı olmayan öğrencilerimiz SGK kaydı olmadığına dair belge ile birlikte Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.

 

 

11

Yatay Geçiş

Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca (https://ogrenci.gazi.edu.tr/) yapılmaktadır.

Yarıyıl ders kayıt tarihinden önce

 

 

12

Dikey Geçiş İntibakı

Fakültemiz Öğrenci İşleri Dairesi Birimince yapılmaktadır.

1 hafta

 

1. Not Dökümü (Transkript)

Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (https://ogrenci.gazi.edu.tr/) ile Fakültemiz (http://www.gef.gazi.edu.tr/) web sitesi Duyurularında belirtilen tarihler

 

2. Ders içerikleri

 

3. DGS sonuç belgesi

 

4. Kayıt formu

 

5. Önlisans Diploması / veya son 3 ay tarihli mezuniyet belgesi aslı

 

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi 

 

7. 6 adet vesikalık fotoğraf

 

8. Askerlik belgesi veya kişisel beyan 

 

9. Öğrenci Katkı Payı Dekontu

 

 13

Kayıt Sildirme

Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurulacak.

Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca belirtilen süre

 

14

Kayıt Dondurma

Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve Fakülte Öğrenci İşleri Birimine başvurulacak.

Dönem Başlarında (ilk hafta)

 

1. Dilekçe 

 

2. GÜ Rektörlüğünün "Haklı ve Geçerli Nedenler" konusundaki kararında belirtilen mazereti kanıtlayıcı belge (Sağlık raporu v.b.)

 

15

Sınav Notuna İtiraz

Dilekçe 

1 hafta

 

16

Mazeret Sınavı

1. Dilekçe 

1 hafta

 

2. GÜ Rektörlüğünün "Haklı ve Geçerli Nedenler" konusundaki kararında belirtilen mazereti kanıtlayıcı belge (Sağlık raporu v.b.)

 

17

Okul Deneyimi Dersi İşlemleri

Bölüm Başkanlıkları tarafından belirlenen öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir.

Dönem başlarında

 

18

Öğretmenlik Uygulaması İşlemleri

Bölüm Başkanlıkları tarafından belirlenen öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir.

Dönem başlarında

 

19

Mezuniyet İşlemleri

Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına başvurulacaktır.

Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca belirtilen süre

 

20

Kayıp Diploma

1. Dilekçe 

15 gün

 

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

 

3. 2 adet fotoğraf yeni çekilmiş

 

4. Gazete kayıp ilanı

 

21

Bilimsel, Kültürel ve Sosyal Etkinlikler

Dilekçe

15 gün

 

           

22

Öğrenci için Akademik İzin

1. Dilekçe

1 hafta

2. Gerekli olması halinde akademik izin gerekçesini gösteren belge (Sağlık kurulu raporu, tutukluluk belgesi v.b.)

23

Burs/Yemek/Ayni Yardım İşlemleri

İlgili İşlemler Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından takip edilmektedir.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca belirtilen Süre

24

FARABİ Değişim Programı

Türkiye içi Yükseköğretim Kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini kapsar. İstenen evraklar ile ilgili bilgilere Rektörlük FARABİ Ofisinden (http://www.farabi.gazi.edu.tr/) ulaşılabilir.

Farabi Değişim Programı Koordinasyon Ofisi

25

ERASMUS

Rektörlük Dış İlişkiler Birimi(http://www.intoffice.gazi.edu.tr/) web sitesinden gerekli koşul ve şartlar incelenebilir.

Fakülte Dış İlişkiler Ofisi

26

Yaz Okulu

Bölümce uygun görülen derslerden Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla açılan dersler için elektronik ortamda öğrencinin bireysel başvurusu ile (öğrenci bilgi sistemihttps://ogrenci.gazi.edu.tr/) yapılmaktadır. Danışman onayı

Üniversitemiz senatosunun yaz öğretimi uygulama esasları çerçevesinde eğitim-öğretim yılı sonunda

27

Yurt Dışı Görevlendirme

1. Dilekçe

15 gün

2. Davet mektubu

3. Akademik çalışma özeti ve Türkçe'ye çevrilmiş metni

28

Yurt İçi Görevlendirme

1. Dilekçe

1 hafta

2. Davet mektubu/ onay yazısı

3. Akademik çalışma özeti 

29

Yıllık İzin

İzin formu (http://gef.gazi.edu.tr/posts/view/title/belge-ve-raporlar-4848 )

1 gün

30

Hastalık İzni

Sağlık raporu

1 gün

31

Mazeret İzni

İzin formu, Mazeret belgesi

1 gün

32

Ücretsiz İzin

İzin formu, dilekçe

3 gün

33

Yurtdışı İzin

İzin formu, dilekçe

3 gün

34

Makine Teçhizat Bakım Onarım

28076 no'lu telefondan İç Hizmetler Birim Şeflliği ile görüşünüz.

2 gün

35

Demirbaş (masa, dolap v.b.)

Talep formu (Fakülte deposunda mevcut ise)

15 gün

36

Kırtasiye ve Diğer Sarf Malzeme

Talep formu 

1 gün

37

Diğer Taleplerle ilgili İşler

1. Araç talebi için; 

Araç tahsis formu (İlgili belge için tıklayınız.)

Katılımcı listesi

15 gün

2. Gazi Konser Salonu için; dilekçe

38

Ek Ders Formu

Elektronik ortamda Puantaj Bilgi Sisteminden (http://www.puantaj.gazi.edu.tr/) öğretim elemanı kullanıcı adı ve şifresi ile girilerek doldurulacaktır.

Dönem Başlarında

39

Personel Atama İşlemleri

Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurulacaktır.

Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İLK MÜRACAAT YERİ

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

 

İsim  : Celal ÖZEN

İsim  :Prof.Dr. Yaşar AYDEMİR

 

Unvan : Fakülte Sekreteri

Unvan : Dekan (Uhd.)

 

Adres : Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Adres : Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı

 

Tel :0 (312) 202 18 04

Tel : 0 (312) 202 80 01 / 202 80 08

 

Faks : 0 (312) 223 86 93

Faks : 0 (312) 223 86 93

 

E-posta : gef@gazi.edu.tr,

celal.ozen@gazi.edu.tr 

E-posta : aydemir@gazi.edu.tr