PEDAGOJİK FORMASYON I. YEDEK KAYIT DUYURUSU - Gazi Eğitim Fakültesi