PEDAGOJİK FORMASYON II. YEDEK KAYIT DUYURUSU - Gazi Eğitim Fakültesi