Gazi Eğitim Fakültesi İdari Personel
ADI SOYADI
UNVANI
TELEFON

FAKÜLTE SEKRETERİ

Celal ÖZEN
Fakülte Sekreteri
202 18 04

FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ SEKRETERİ

Gülsüm ÖZGEDİK
Memur
202 18 04

DEKAN SEKRETERLİĞİ

 
Dr.Selma ASLANTAŞ
 
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
202 80 01  
202 80 08 

DEKAN YARDIMCILIĞI SEKRETERLİĞİ

Havva ALAN
Türkan ALÇAKIR 

Nesrin DOĞAN

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
202 80 02
202 80 03

FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ BÜROSU

Zarife ERDEMİR
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
202 80 05
202 80 06

MALİ İŞLER BİRİMİ

Şef
Bilgisayar İşletmeni
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
202 18 07
202 19 07
202 18 33

PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ

Nesin YÜCEL
Bilgisayar İşletmeni
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
202 80 09
202 80 10
202 16 31

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ

Yaser KÖSE
Erhan ARSLAN
Şef
Tekniker
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
Memur
Bilgisayar İşletmeni
Şef
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
202 18 95
202 18 90
202 18 98
202 18 96
202 18 96
202 18 98
 

EĞİTİM-ÖĞRETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
202 17 87 
202 18 34

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 
 
 

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

Memur
202 19 99
202 33 68

DÖNER SERMAYE BİRİMİ

 
 
 

AYNİYAT SAYMANLIĞI

Selma LAZ
Ayniyat Saymanı
Bilgisayar İşletmeni
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
202 18 36
202 18 37
202 18 37

EVRAK/HABERLEŞME BİRİMİ

Murat KARAKIŞLA
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Hizmetli
202 18 18 
202 17 98
 

POSTA DAĞITIM MERKEZİ

 
202 84 57

BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ

Temel Eğitim Bölümü
Bilgisayar İşletmeni
202 18 20
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü
 
Bilgisayar İşletmeni
 
202 17 61 / 202 17 71
 Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Filiz ÜNVER Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 
202 84 69
 Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
--Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
 
--Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı
 
 
 
 
Şef
 
202 24 76
 
 
202 84 00
 Özel Eğitim Bölümü

Derya AKBABA

Murat DİKTEPE

Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
202 16 64
202 16 64
Eğitim Bilimleri Bölümü
Bilgisayar İşletmeni
202 18 21
 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Nevim TUNÇAY Şef
202 18 23
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Ayşe YİĞİT
Bilgisayar İşletmeni
202 18 22

DESTEK HİZMETLER BİRİMİ

Ramazan ERDOĞAN
Bilgisayar İşletmeni
Şef
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Kaloriferci
Hizmetli
Memur 
202 84 92
202 84 08
202 18 19
202 84 16
 
 
 
 
 

GÜVENLİK BİRİMİ

 
Güvenlik
202 84 95