Resim-İş Eğitimi Lisans Programı Sorunlarına Yönelik Değerlendirme Çalıştayı - Gazi Eğitim Fakültesi