TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Dersin YÖK Kur Tanımı :

Öğretmen adaylarına, toplumsal sorumluluk bilincini kuramsal ve uygulamalı olarak kazandırma ve uygulama esnasında işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir ders özelliği taşımaktadır. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi; 1 saati teorik, 2 saati uygulama olmak üzere haftada toplam 3 saat ve 2 kredilik zorunlu bir derstir.

Bu dersi alan öğrenciler;

1. Yerel sorunlara karşı duyarlıdır/çözüm üretir.

2. Evrensel sorunlara karşı duyarlıdır/çözüm üretir.

3. Yerel ve evrensel sorunları çözmede aktif olarak katılımcı olur.

4. Yerel ve evrensel sorunlara karşı yeni projeler üretir.

5.Yerel ve evrensel sorunlara karşı yeni projelerde aktif olarak rol alır/ işbirliği içinde çalışır.

6.Projeleri yürütürken hem proje içinde hem de proje dışında etkili iletişim kurar.

7.Panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılır.

8.Öz değerlendirme becerisini geliştirir.

9.Bütün bu etkinliklerde yaratıcı düşünme becerilerini kullanır.

Elektronik Kaynaklar :

::Ders Uygulama Yönergesi(doc)

:: Uygulama Esasları ile İlişkili Sunu(ppt)

:: Kurum ve Kuruluşların Listesi(doc)