Prof.Dr. Yaşar AYDEMİR

Dekan (Uhdesinde)

 

 

 Dr. Öğr. Üyesi Hasan ES

 Dekan Yardımcısı 

 

Dr. Öğr. Üyesi Zehni KOÇ

Dekan Yardımcısı

 

Celal ÖZEN
Fakülte Sekreteri


Telefon: (0312) 202 18 04 - Faks: (0312) 223 86 93