Yönetim

 

 

Dekan V.   Prof.Dr. Cengiz Bekir DEMİREL


Telefon: (0312) 202 80 01 / 202 80 08 - Faks: (0312) 223 86 93

 

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa KARADAĞ

e-posta: mkaradag@gazi.edu.tr

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü

Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

06500 Teknikokullar / ANKARA 

Telefon: (0312) 202 80 02 - Faks: (0312) 223 86 93

 

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Adnan KAN

e-posta: adnankan@gazi.edu.tr 

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

06500 Teknikokullar / ANKARA 

Telefon: (0312) 202 80 03 - Faks: (0312) 223 86 93

 

Fakülte Sekreteri Hidayet KURU

e-posta: hidayet.kuru@gazi.edu.tr  

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 06500 Teknikokullar / ANKARA 

Telefon: (0312) 202 80 04 - Faks: (0312) 223 86 93