Neden GEF?

Gazi Eğitim Fakültesi 1926 yılında "Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" adı ile öğretime başlamıştır. 1929 yılında adı "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" olarak değiştirilmiştir. 1976 yılında "Gazi Eğitim Enstitüsü" adını alan şu anki fakülte 1980 yılında 4 yıllık eğitim veren "Gazi Yüksek Öğretmen Okulu" olmuştur. 1982 yılında Gazi Üniversitesi bünyesine alınarak ismi "Gazi Eğitim Fakültesi" olarak değiştirilmiştir.

Fakültede dersler yarıyıl esasına göre yürütülmektedir. Bölümlerde mecburi derslerin yanı sıra, öğrencinin ilgi ve yeteneğine yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır.

2019-2020 öğretim yılında fakültede kayıtlı 6532 öğrenci bulunmaktadır. Gazi Eğitim Fakültesinde 176 Profesör, 107 Doçent, 47 Dr.Öğr.Üyesi, 27 Öğretim Görevlisi, 99 Araştırma Görevlisi (Fakültemiz elemanı ve diğer üniversitelere öğretim elemanı olarak yetiştirilmek üzere görevlendirilmiş araştırma görevlileri) ile zengin bir öğretim elemanı kadrosu görev yapmaktadır.

Fakültemiz mevcut bölüm ve anabilim dalları 15.06.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında alınan karar doğrultusunda yapılandırılmış olup, yeni oluşturulan Bölüm ve Anabilim Dalları aşağıda belirtilmiştir.

 

Fakültede 8 bölüm içerisinde 27 farklı anabilim dalı bulunmaktadır.

Fakültemizde bilgi teknolojileri etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Tüm öğretim elemanlarımıza dizüstü bilgisayar ve projeksiyon cihazını dershane ortamında kullanma olanağı sağlanmaktadır. Sadece öğrencilerimizin kullanımına yönelik olarak fakültemizde 7 adet bilgisayar laboratuvarında internete bağlı 200'ün üstünde bilgisayar bulunmaktadır. Bu bilgisayarlar Türkiye'de en yüksek hızla internete bağlıdır.

Artık tüm Dünya'da bilginin öğrenciye aktarılmasını amaçlayan geleneksel eğitim ve öğretim anlayışı terk edilmektedir. Onun yerine sadece anahtar kavramları öğreterek; çok sayıda beceri, tutum ve değerleri öğrencilere kazandırmayı hedefleyen çağdaş eğitim anlayışı ön plana çıkmaktadır. Öğretim elemanlarımız bu çağdaş anlayışı özümseyerek bu alanda ülkemizin diğer eğitim kurumlarına akademisyen yetiştirmektedir.

Bu bilgiler ışığında, Gazi Eğitim Fakültesini seçmeniz için birkaç nedeni sıralamak gerekirse;

  • Adını Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığı üniversitemize adını verdiği için,

  • Gazi'nin emri ile kurulduğu ve onun gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda olduğu için,

  • Ülkemizin en köklü eğitim kurumu olduğu için,

  • Nitel ve nicel olarak en donanımlı ve yeterli öğretim elemanlarına sahip olduğu için,

  • Çağdaş eğitim anlayışını özümseyip uyguladığı için,

  • Oldukça geniş bir programa sahip olduğu için,

  • Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullandığı için,

  • Gazi'nin üniversitesinde Gazi'li olma ayrıcalığına erişmek için.

Gazi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören tüm öğrencilerimiz gibi sizi de Gazi'li olma ayrıcalığını yaşamak için fakültemize bekliyoruz.