Duyurular

Sevgili Öğrenciler

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi’ndeki tavsiyeler de dikkate alınarak, Üniversitemiz Senatosunun aldığı karar neticesinde, Fakültemizin tüm birimlerinde teorik dersler ve bunlarla ilgili laboratuvar uygulamalarının Üniversitemizce sağlanan teknik imkânlarla pandemi koşullarına uygun şekilde uzaktan (çevrimiçi/online) ve dijital öğretim yöntemleriyle gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Bununla birlikte Öğretmenlik Uygulaması I ve II, Topluma Hizmet Uygulamaları, Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem, Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi dersleri için pandemi sürecinde uygulamaya yönelik olarak ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde görüşmelerden sonra gerekli kararlar alınacak ve duyurular yapılacaktır.

Fakültemizdeki ara sınavlar; şeffaflık, denetlenebilirlik ve ölçülebilirlik esasları doğrultusunda Üniversitemizce sağlanan teknik imkânlarla dijital ortamlarda gerçekleştirilecektir. Dönem sonu sınavları için ise daha sonra karar verilecektir.

Yeni eğitim-öğretim döneminde sizlere sağlıklı ve başarılı günler dilerim.

Prof. Dr. Mahmut SELVİ

Dekan V.