Gazi Eğitim “NATURA 2000” Projesinde Köşe Taşı

 

Natura 2000, Avrupa Birliği ülkelerinin önemli habitatları yasal olarak koruma altına aldıkları bir habitat koruma sistemidir. Aday ülke olan Türkiye Natura 2000 kapsamında koruma altına alınacak habitat ve tür listelerini belirliyor. Bu kapsamda 2016-2018 yılları arasında yürütülecek olan ve pilot bölgesi “Orta Anadolu” projede Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Aydoğdu ve Prof. Dr. Ergin Hamzaoğlu habitat ve flora sorumluları olarak görev almaktadır.

Türkiye, Avrupa Birliği üyelik süreci kapsamındaki en önemli fasıllardan biri olan “Çevre Faslı” kapsamında önemli bir adımı daha gerçekleştiriyor, potansiyel “Natura 2000” alanlarını belirliyor…

Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile birlikte yürütülmekte olan “Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” nin açılış toplantısı Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu’nun himayelerinde 13.04.2016 tarihinde Ankara’da  Green Park Otel’de yapıldı.

Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı, Meclis Çevre Komisyonu üyeleri, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ile birçok bürokratın iştirak ettiği toplantıda ilk açılış konuşmasını gerçekleştiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Sayın Nurettin TAŞ;

Ülkemizdeki ilk korunan alan çalışmaların 1950’li yıllarda başladığını ifade etti. Daha sonra 1983 yılında yürürlüğe giren 2873 sayılı Milli Park Kanunu ile birlikte milli park statüsü ile birlikte; tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve tabiat anıtı gibi korunan alan statüleri getirildiğini belirten TAŞ, 2003 yılında yürürlüğe giren 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarının, ve Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği kapsamında da ülkemizdeki sulak alanların yönetiminin gerçekleştirildiğini ifade ederek konuşmasını sürdürdü. Genel Müdürlüğün, hem ulusal mevzuat kapsamında hem de çevre konusunda taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve kuruluşlar kapsamında korunan alan yönetimi ve türlerin korunması faaliyetlerini Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde kendisine verilen görev sahası içerisinde yerine getirdiğini belirten TAŞ,  Avrupa Birliği üyelik sürecinde çevre faslının önemli başlıklarından birisi olan Kuş ve Habitat Direktiflerinin ulusal düzeyde uyumlaştırılması kapsamında birçok çalışma gerçekleştirildiğini söyledi. “Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” ile bu çalışmalara daha da hız verileceğini ifade eden TAŞ,  söz konusu proje ile ülkemizin potansiyel Natura 2000 alanlarının belirlenmeye başlayacağını ve aynı zamanda kapsamlı bir Natura 2000 Veri Tabanı kurulacağını belirtti.

Projenin genel hedefleri ve faaliyetler konusunda sunumunu gerçekleştiren Proje Ekibi Lideri Sayın Begona Matilla ise Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik bakımından çok zengin bir ülke olduğunu ifade ederek, projenin AB üyelik sürecinde ülkemize sağlayacağı faydalardan bahsetti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkan Yardımcısı Sayın Virve VIMPARI ise yaptığı konuşmada, AB Türkiye ilişkilerinin yoğun bir dönemden geçtiğini belirterek,  AB Çevre Müktesebatının temel hedefinin insanların güvenli bir çevrede sağlık ve refah içinde yaşayabilmesi ve aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması olduğunu söyledi.  Söz konusu proje ile Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğini ve biyolojik çeşitliliğin ve doğanın  korunmasına  katkı sağlanacağını ifade etti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu yaptığı konuşmada; ülkemizin çok farklı biyocoğrafik bölgeye sahip olduğu ve çok zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu belirterek, 2002 yılında bu yana ülkemizdeki korunan alan sayılarının giderek arttığını ifade eden EROĞLU, AB üyelik sürecinin en zor açılan fasıllarından birisi olan Çevre Faslını ilk olarak açan ülkelerden birisi olduğumuzu belirtti. AB üyelik sürecinde çevre mevzuatı uyumu açısından birçok gelime kaydedildiğini belirten EROĞLU, taslak Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu’nun AB mevzuatı ile uyumlu olması için çaba sarf edildiğini ve  önümüzdeki günlerde Meclis gündemine geleceğini söyledi. Bakanlığımızın biyolojik çeşitlilik veri tabanı olan Nuh’un Gemisi veri tabanına ilk veri girişini Eber Sarısı bitkisi ile kendisinin yaptığını ifade eden EROĞLU, söz konusu bu proje kapsamında kurulacak olan Natura 2000 Veri Tabanının çok önem arz ettiğini belirterek, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın korunan alanlar ve yaban hayatının geliştirilmesi konusunda önemli adımlar attığını söyleyen EROĞLU, özellikle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün son yıllarda belirgin bir kapasite gelişimi gösterdiğini ifade etti.

Proje ile birlikte; İç Anadolu Bölgesi ve civarındaki yaklaşık 20 ilde potansiyel Natura 2000 alanlarının belirleneceğini söyleyen EROĞLU, ayrıca Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanteri Projesi ile söz konusu bu projenin yakın işbirliği halinde çalışılması gereğine vurgu yaptı. Projeyi yakından takip edeceğini ve özel olarak ilgileneceğini ifade eden  EROĞLU,  söz konusu bu projenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine son verdi.

Kaynak: https://www.milliparklar.gov.tr

background image