Tarihçe

Gazi Üniversitesinin temelini oluşturan Fakültemiz 1926 yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Çağdaş Öğretmenler yetiştirmek için Orta Muallim Mektebi adıyla kurulmuştur. 1929 yılında, Ankara Erkek İlköğretmen Okulu ile birlikte şimdiki Gazi Üniversitesi Rektörlüğü binasına taşınarak adı "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" olarak değiştirilmiştir. 1929-1948 arasında Resim-İş, Beden Eğitimi, Müzik, Eğitim (Pedagoji), Fransızca, İngilizce, Almanca bölümleri kuruldu. Bu arada 1947 yılında, “Gazi Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü” olan adı değiştirilerek “Gazi Eğitim Enstitüsü” ne dönüştürülmüştür.  Okulumuz 1980 yılında MEB kararıyla Eğitim Enstitülerinin adı Yüksek Öğretmen Okuluna dönüştürülerek 4 yıllık eğitim veren "Gazi Yüksek Öğretmen Okulu" olmuştur. 1982 yılında Gazi Üniversitesinin kurulmasından sonra Gazi Üniversitesi bünyesinde "Gazi Eğitim Fakültesi" adı ile eğitime devam etmiştir.

Fakültede dersler yarıyıl esasına göre yürütülmektedir. Bölümlerde mecburi derslerin yanı sıra, öğrencinin ilgi ve yeteneğine yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. 

 

 

background image