Tarihçe, Misyon, Vizyon

 

Tarihçe 

Gazi Üniversitesinin temelini oluşturan Fakültemiz 1926 yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Çağdaş Öğretmenler yetiştirmek için Orta Muallim Mektebi adıyla kurulmuştur. 1929 yılında, Ankara Erkek İlköğretmen Okulu ile birlikte şimdiki Gazi Üniversitesi Rektörlüğü binasına taşınarak adı "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" olarak değiştirilmiştir. 1929-1948 arasında Resim-İş, Beden Eğitimi, Müzik, Eğitim (Pedagoji), Fransızca, İngilizce, Almanca bölümleri kuruldu. Bu arada 1947 yılında, “Gazi Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü” olan adı değiştirilerek “Gazi Eğitim Enstitüsü” ne dönüştürülmüştür.  Okulumuz 1980 yılında MEB kararıyla Eğitim Enstitülerinin adı Yüksek Öğretmen Okuluna dönüştürülerek 4 yıllık eğitim veren "Gazi Yüksek Öğretmen Okulu" olmuştur. 1982 yılında Gazi Üniversitesinin kurulmasından sonra Gazi Üniversitesi bünyesinde "Gazi Eğitim Fakültesi" adı ile eğitime devam etmiştir.

Fakültede dersler yarıyıl esasına göre yürütülmektedir. Bölümlerde mecburi derslerin yanı sıra, öğrencinin ilgi ve yeteneğine yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. 

 

Misyon

Gazi Eğitim Fakültesi’nin misyonu; Cumhuriyet’in temel değerlerine bağlı, öğrenmeyi, öğretmeyi ve insan gelişimini temel alarak kendisini yenileyen, geliştiren, eleştirel düşünebilen, yeniliklere açık, topluma rehberlik edebilen, kendisi ile barışık, gelecek kaygısından uzak, öğretmen, uzman ve akademisyenler yetiştirmek; ulusal ve uluslararası düzeyde kurulan işbirlikleri sayesinde yüksek nitelikli bilimsel araştırma/geliştirme faaliyetleri ile eğitim kuramlarını ve uygulamalarını ilerleten eğitim hizmetleri sunmaktır

 

Vizyon

Gazi Eğitim Fakültesi’nin vizyonu; Türk eğitim sisteminin değişim ve dönüşümüne rehberlik ederek, geleceğe yön veren araştırma/geliştirme çalışmaları ile ulusal ve küresel ölçekte öncü, öğretmen yetiştiren bir araştırma ve eğitim kurumu olmaktır.

 

Değerler

Fakültemiz misyonunu ve vizyonunu gerçekleştirmek için her türlü etkinliğinde aşağıdaki değerleri ilke edinir;

  1. Bilimin evrenselliği çerçevesinde toplumsal ve ulusal değerleri korumak ve geliştirmek,
  2. Bilimsel özgürlük, yaratıcılık ve özgün düşünceyi yüceltmek,
  3. Etik değerlere bağlı olmak,
  4. Mükemmelliğe ulaşmaya çalışmak,
  5. Eğitim yoluyla toplumsal ve bireysel gelişmeye öncülük etmek,
  6. Alanında yetkin öğretmen ve akademisyen yetiştirmek,
  7. Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
  8. Güncel teknolojinin tüm imkânlarını eğitim/öğretim sürecine katmak,
  9. Akademik tutarlılık ve dürüstlüğü görev edinmek,
  10. Yapılan iş ve etkinliklerde şeffaf ve hesap verebilir olmak,