İş Akış Şemaları

BİRİM

İŞ AKIŞ ŞEMALARI

HABERLEŞME BİRİMİ

Gelen – Giden Evrak

Tebligat ve Zimmet İşlemleri

DEKANLIK YAZI İŞLERİ BİRİMİ

Faaliyet Raporu

Fakülte Yönetim Kurulu

Fakülte Kurulu

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ

Bilgi Edinme Birimi

Ders Kayıt İşlemleri

Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri

Erasmus Gelen Öğrenci İşlemleri

Erasmus Giden Öğrenci İşlemleri

Farabi Öğrenci İşlemleri

Kayıt Dondurma İşlemleri

Kayıt Silme İşlemleri

Lisans Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri

Mezuniyet İşlemleri

Öğrenci Belge İşlemleri Süreci

Öğrenci Soruşturma İşlemleri Süreci

Özel Yetenek İle Gelen Öğrenci İşlemleri

Özel Misafir Öğrenci İşlemleri

Sınav Sonuçlarına Yapılacak İtirazlar ve Değerlendirme Süreci

Yatay Geçiş İle Gelen Öğrenci İşlemleri

Arşiv

EĞİTİM ÖĞRETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğretim Elemanı Ders Görevlendirme İşlemleri

Ders Dağılımları

Ders Yükleri

Derslik

Dışardan Öğretim Elemanı Görevlendirme

Kurs Sertifika Yazışmaları

Ortak Dersler Sınav Programları

Ortak Derslere ait Ders Programları

Öğrenci Toplulukları

Öğretmenlik Uygulaması

Yaz Okulu

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

Bilgi İşlem İşlemleri

PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ

Akademik/İdari Personel İzin İşlemleri

Akademik Personel Soruşturma İşlemleri

İdari Personel Soruşturma İşlemleri

Emeklilik İşlemleri

Doğum İzni Süt İzni İşlemleri

Sürekli İşçi İzin İşlemleri

Yurt Dışı Görevlendirme

Yurt İçi Görevlendirme

Sağlık Raporu

Personel Nakil İşlemleri

Ölüm İşlemleri

TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ

Fotokopi Birimi İş Akış Süreci

Elektrik, Bakım, Onarım ve Tamirat İşlemleri

F Blok Salon ve Derslik Isınma, Havalandırma ve Aydınlatma İşlemleri

MALİ İŞLER BİRİMİ

Aboneliğe Bağlı Ödemeler

Doğrudan Temin Süreci

Ek Ders Ödemeleri

Yolluk Ödeme İşlemleri

Maaş Ödemeleri

Katılım Ücreti Ödemeleri

Jüri Üyeliği Ücreti Ödemeleri

Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücreti