Hoşgeldiniz

Adını Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ten alan ve kuruluşu 1926 yılına dayanan Gazi Eğitim Fakültesine hoş geldiniz.

Günümüzde, öğrenileceklerin miktarı çok hızlı artarken, bilgiyi öğrencilere aktarmayı hedefleyen geleneksel öğretim yaklaşımı terk edilmektedir. Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesi hedeflenerek, belirli beceri, tutum ve değerleri kazandırmayı amaçlayan çağdaş eğitim anlayışı ön plana çıkmaktadır. Bu çağdaş eğitim anlayışını özümsemiş nitel ve nicel olarak oldukça yeterli donanıma sahip öğretim elemanlarımız Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda Türkiye'nin öğretmenlerini yetiştirmektedir.

Fakültemiz sadece öğrenci ve öğretim elemanı sayısı açısından değil, aynı zamanda çağdaş eğitim anlayışını hayat geçirme ve bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma açısından da bir çekim merkezi durumundadır. Fakültemizde 8 adet bilgisayar laboratuarında bulunan internete bağlı 200'ün üzerinde bilgisayar öğrencilerimize gece geç saatlere kadar hizmet vermektedir.

Akademik ve idari personelimiz, fakültemizin kuruluş amacına uygun olarak çağdaş, özgüvene sahip, yeniliklere açık, sorgulayan ve üreten eğitim neferleri yetiştirmeyi kendilerine Atatürk tarafından emanet edilmiş bir vizyon olarak görmektedir. Bu nedenle tüm personel ve öğrencimiz Gazi'nin fakültesinde olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Bilgi teknolojilerinin en etkin şekilde öğrencilerimizin hizmetine sunulduğu, çağdaş ve yenilikçi bir eğitim anlayış ve geleneğine sahip fakültemize Gazi'li olma ayrıcalığını yaşamak isteyen tüm öğretmen adaylarını bekliyoruz.

Sevgi ve Saygılarımla...

 

Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı