Dekanlığımız Tarafından Fakültemiz Lisans Programlarının Ulusal Akreditasyon Süreçleri Başlatıldı
15 April 2021 | 15:05

Dekanlığımız, Gazi Eğitim Fakültesi programlarının ulusal akreditasyon sürecini başlatmıştır. Bu kapsamda Sınıf Eğitimi, İngilizce Eğitimi, Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalları ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü olmak üzere dört programla başvuru süreci başlamış bulunmaktadır.

Bölümler arasındaki iş birliğini sağlamak, akreditasyon sürecini etkili bir şekilde yönetmek amacıyla 01 Nisan 2021 tarihinde çevrim içi bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Fakültemizde akreditasyondan sorumlu Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Serkan KOŞAR, Fakültemizin Akreditasyon Birim Koordinatörü Prof. Dr. Gürcü ERDAMAR, akreditasyon sürecine başvuran programların akreditasyon program koordinatörleri katılım göstermiştir.

Toplantıda öz değerlendirme formları, standart alanları ve göstergeler incelenerek kanıt toplama sürecinde dikkat edilecek hususlardan söz edilmiştir. Program akreditasyon sorumlusu hocalarımızın Fakültemizden temin etmesi gereken bilgiler not alınarak öz değerlendirme raporu oluşturulmaya başlanmıştır.

background image